• Bảo hành
 • Hỗ trợ online
 • Chat sale
  • THEO HÃNG

   THEO CẤU HÌNH

   THEO CHASSIS

   THEO GIÁ

   Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

   - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:48,672,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 48,672,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:60,907,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 60,907,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:108,332,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 108,332,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 845.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:20,534,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 20,534,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 845.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:21,837,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 21,837,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 845.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:39,974,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 39,974,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:28,795,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 28,795,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:40,695,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 40,695,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:49,070,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 49,070,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:60,692,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 60,692,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:71,367,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 71,367,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:101,730,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 101,730,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:52,099,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 52,099,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:58,692,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 58,692,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:96,353,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 96,353,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:30,052,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 30,052,000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:41,964,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 41,964,000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:58,914,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 58,914,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:22,242,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 22,242,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:30,914,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 30,914,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:40,128,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 40,128,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:32,842,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 32,842,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:43,154,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 43,154,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:53,117,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 53,117,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:34,482,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 34,482,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:47,942,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 47,942,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:63,601,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 63,601,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge T40

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 814.000đ 

   - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

  • Dell EMC PowerEdge T40
  • Dell EMC PowerEdge T40

   Cấu hình web

   Giá tiền:12,505,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 12,505,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 814.000đ 

   - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

  • Dell EMC PowerEdge T40
  • Dell EMC PowerEdge T40

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:14,093,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 14,093,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 814.000đ 

   - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

  • Dell EMC PowerEdge T40
  • Dell EMC PowerEdge T40

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:20,469,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 20,469,000 VNĐ

  • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

   TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
   Điện thoại : (028) 73073776

   TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 73073776