Siêu Thị Máy Chủ » CPU BỘ VI XỬ LÝ » Socket 1155 UP

Trang chủ »

Socket 1155 UP

 • Intel Xeon Quad-Core E3-1220 3.1Ghz

  MSP: E3-1220

  Giá: 4,439,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad-Core Ivy Bridge E3-1220 v2 3.1Ghz

  MSP: E3-1220V2

  Giá: 4,439,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad-Core E3-1225 3.1Ghz

  MSP: E3-1225

  Giá: 5,371,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad-Core Ivy Bridge E3-1230 v2 3.3Ghz

  MSP: E3-1230V2

  Giá: 5,788,000 VNĐ

 • Intel Xeon Dual-Core E3-1220L 2.2Ghz

  MSP: E3-1220L

  Giá: 5,813,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 (8M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: E3-1240V2

  Giá: 6,352,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad-Core E3-1235 3.2Ghz

  MSP: E3-1235

  Giá: 6,475,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad-Core E3-1245 3.3Ghz

  MSP: E3-1245

  Giá: 6,892,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad-Core E3-1270 3.4Ghz

  MSP: E3-1270

  Giá: 8,339,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1270 v2 (8M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1270V2/BX80637E31270V2

  Giá: 8,339,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad-Core E3-1260L 2.4Ghz

  MSP: E3-1260L

  Giá: 8,560,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad-Core E3-1275 3.4Ghz

  MSP: E3-1275

  Giá: 8,829,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad-Core E3-1280 3.5Ghz

  MSP: E3-1280

  Giá: 15,157,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1225 v2 (8M Cache, 3.20 GHz)

  MSP: E3-1225V2

  Giá: Liên hệ

  • TOP